Amethyst Swarovski Hotfix Rhinestones

Item number
Amethyst Hotfix
Size:
No