Amethyst Satin Swarovski Flatback Rhinestones

Item number
Amethyst Satin Flatback