Crystal Volcano Swarovski Hotfix Rhinestones

Item number
Crystal Volcano Hotfix
Size:
No