Light Amethyst Swarovski Hotfix Rhinestones

Item number
Light Amethyst Hotfix
Size:
No