Citrine Shimmer Swarovski Flatback Crystal

Item number
Citrine Shimmer Swarovski Flatback Crystal