Erinite Shimmer Swarovski Flatback Crystal

Item number
Erinite Shimmer Swarovski Flatback Crystal