Fuchsia Shimmer Swarovski Flatback Crystal

Item number
Fuchsia Shimmer Swarovski Flatback Crystal