Silk Shimmer Swarovski Flatback Crystal

Item number
Silk Shimmer Swarovski Flatback Crystal