Hyacinth Shimmer Swarovski Flatback Crystal

Item number
Hyacinth Shimmer Swarovski Flatback Crystal