Siam Shimmer Swarovski Flatback Crystal

Item number
Siam Shimmer Swarovski Flatback Crystal