Topaz Shimmer Swarovski Flatback Crystal

Item number
Topaz Shimmer Swarovski Flatback Crystal